Ved at inddrage flere medier i arbejdet med livshistorien får mennesker med demens i tidlig fase mulighed for at bruge deres livshistorie i længere tid og mere aktivt. Samtidig gør multimedieformatet det lettere at dele sin livshistorie med andre via internet eller som DVD.

Mange tænker, at det er svært og tidskrævende at optage samtaler, overføre digitale lydfiler til PC, scanne billeder, sammensætte de enkelte elementer i en livshistorisk ”film” og brænde den på en cd eller dvd.

Den værdifulde tid
Selvfølgelig kræver det behov for tid, når man arbejder med mennesker. Men tiden er noget af det bedste, man kan give til et andet menneske, især til én der er i en svær situation. Vores erfaring med livshistorisk arbejde er, at for mange mennesker er selve processen, hvor man får udelt opmærksomhed, og man fremstår som ekspert på eget liv, en meget værdifuld oplevelse.
Vi har positive erfaringer med at aftale tidsforbruget på forhånd, f.eks. at vi maksimalt mødes for at optage samtaler og scanne fotos og dokumenter 5 gange à en times varighed.
En anden erfaring er, når familiemedlemmer og netværk eller frivillige laver livshistorier sammen med et menneske med demens, bruger de mere tid over en længere periode. Og de beretter alle, at de har haft mange gode stunder sammen, som de nødig ville undvære.

Se her Gerda og Poul Eriks livshistorie "Det jeg har gjort, står jeg ved"