Sådan skal det blive en god flytning


Når Demenscentrum flytter, er det ikke kun ting og sager som flyttes. Det er menneskers liv. Beboerne, brugerne af dagcentret og personale får nye rammer for hverdagen. Det samme gør de pårørende, som ofte kommer på Demenscentrum. Det bliver godt at alle får bedre rammer for livet og arbejdet, men alt nyt kræver tilvænning. Måske er det ikke altid let at vente på en flytning, som man ikke helt ved hvad indebærer. Derfor laver vi ved Demenscentrum løbende tiltag for at informere og involvere dem, som er del af flytningen.

 

Se her nogle af de seneste initiativer:


Skovvang-station

I Skovvang-stationen kan borgere, brugere, pårørende og medarbejdere danne sig et indtryk af det nye Skovvang-byggeri. Her findes bl.a. en tidslinje over forberedelserne til flytningen, plantegninger, billeder, oversigt over parkeringspladser og spørgsmål og svar fra brevkassen om Skovvang. Stationen opdateres løbende og er placeret ligefrem for hovedindgangen i forbindelse med pårørendehjørnet. Desværre er stationen lige nu lukket for personer udefra pga. Covid-19.

 

Rundvisninger for pårørende og personale


Af flere omgange er pårørende til beboere på og personale ved DemensCentrum Aarhus inviteret til rundvisning på Skovvang. Bag visirer og med selskab af håndsprit har vi sammen set de nye boliger på Skovvang. Kom med på en virtuel rundtur i byggeriet her 

 

Møbeludstilling

I to uger af maj havde vi en møbeludstilling på Demenscentrum. Her var udstillet et udvalg af møbler som kan bruges i de fælles opholdsrum (dagligstue og spisestue) på Skovvang. Ideen med udstillingen var at få afprøvet, hvilke møbler der egner sig bedst til lige præcis de mennesker, som bor på Demenscentrum. Det var muligt at stemme på de møbler, som man synes var bedst egnede og at komme med sine inputs til, hvad der er vigtigt at tage højde for, når der endeligt udvælges møbler.

 

Arrangementer for pårørende om Skovvang
Af flere omgange har pårørende været inviteret til informationsmøder omkring flytningen til Skovvang. Desværre har covid-19 restriktionerne ikke muliggjort at vi har kunnet gennemføre møderne. I stedet har flyttekoordinatorerne ved DemensCentrum Aarhus informeret pårørende gennem nyhedsbreve per mail og informationsvideoer om flytningen. Se informationsvideoerne her


Gode naboer
For allerede nu at skabe en god relation til vores nye lokalområde findes der pjecer om Skovvang på knudepunkter i lokalområdet - eks. i Trøjborg Centret. Desuden informeres lokale boligforeninger, institutioner mv. om Skovvang gennem et orienteringsbrev

 

Flytteteams 
På hver boligafdeling ved Demenscentrum er der nedsat et flytteteam bestående af medarbejdere. Disse personer fungere som talerør mellem flyttekoordinatoren og personalet. Flytteteamet ved lidt ekstra om flytningen og er med til at sikre, at medarbejdernes viden om beboerne og hverdagen kommer i spil i forbindelse med flytningen.