Når demensen rammer, giver mennesker med demens og pårørende ofte udtryk for et stort ønske om at kunne fastholde den kendte hverdag, hvor man kan blive ved med at leve det liv, man har levet indtil diagnosen.

Demensvenlig By Aarhus arbejder derfor for at skabe viden og gøre byen demensvenlig, så mennesker med demens fortsat kan være lige dér, hvor de ønsker at være.

Aarhus står sammen om demens og en bevægelse er sat i gang, båret af mennesker med demens, deres pårørende, frivillige, kommune, og byen som helhed. En bevægelse mod et mere demensvenligt samfund, hvor vi er sammen om demens. Sammen om at skabe en by, hvor de der er ramt, kan leve et trygt og værdigt liv – med og på trods af demens. Fordi når vi står sammen, kan alle være med.