De 10 tegn på demens

Advarselstegn på begyndende demens

1. Svækket hukommelse

Det er normalt at glemme en aftale.
Det er ikke normalt at glemme, hvor man er på vej hen.

2. Besvær med at udføre velkendte opgaver
Det er normalt at glemme at tænde for kaffemaskinen.
Det er ikke normalt at sætte termokanden på kogepladen og tænde.

3. Problemer med sproget
Det er normalt at have problemer med at finde det rigtige ord indimellem.
Det er ikke normalt helt at glemme enkelte ord eller erstatte dem med andre ord, der ikke giver mening.

4. Manglende orientering i tid og sted
Det er normalt at tage fejl af datoen og ikke at kunne finde vej i nye omgivelser.
Det er ikke normalt at bytte rundt på døgnets timer, og ikke kunne finde vej i vante omgivelser.

5. Dårlig eller nedsat dømmekraft
Det er normalt at man glemmer sin paraply, selv om det ser ud til regn.
Det er ikke normalt at glemme det er vinter og tage sommertøj på udendørs.

6. Problemer med at tænke abstrakt
Det er normalt at have problemer med at forstå meningen med et ordsprog.
det er ikke normalt at tage ordsproget helt alvorligt.

7. Ting forkerte steder
Det er normalt at glemme, hvor man har lagt sine bilnøgler.
Det er ikke normalt at lægge bilnøgler ind i køleskabet.

8. Forandringer i humør og adfærd
Det er normalt at blive ked af det og have en dårlig dag.
Det er ikke normalt at have humørsvingninger der tilsyneladende opstår uden grund, fra det ene øjeblik til det andet.

9. Ændringer i personligheden
Det er normalt at holdninger og synspunkter ændres med årene.
Det er ikke normalt at man ændrer sig drastisk, og måske bliver mistænksom og vred.

10. Mangel på initiativ
Det er normalt at man kan have en dag, hvor man ikke kan tage sig sammen til noget.
Det er ikke normalt at være passiv hele tiden og mangle lyst og energi.