Du kan læse mere og kontakte DemensHjørnet her:

Hører vi ikke fra dig efter du har fået diagnosen, vil vi forsøge at kontakte dig. Vores henvendelse til dig vil i korte træk vedrøre: råd og vejledning om sygdommen og din nye situation samt hvilke tilbud kommunen har til dig og din familie og netværk. Det er bl.a. introduktion til Min Demensguide.