Det er vigtigt, at du som pårørende bevarer overskud, så du fortsat kan drage omsorg for jer begge og forblive i stand til at se og gribe de positive stunder. Det kan give afveksling til begge parter at have tid hver for sig.

Demensfaglig aflastning indeholder aktiviteter ud fra det, der giver den demensramte mening og falder naturligt. Det kan også handle om ”blot at være til stede” og være stille sammen.

Vores fokus er på nærvær, relation og ressourcer.

Ring med dit ønske til demensfaglig aflastere;
Kirsten Münster Berg, tlf. nr. 41 85 79 44
Helle Nygaard, tlf. nr. 41 85 90 62

Du kan også ringe til demenskoordinator, som kan skabe kontakt til demensfaglig aflaster,
eller til Demenshjørnet, tlf. nr. 87 13 19 37

Jeg skal i hvert fald ikke passes af nogen! Det tænkte jeg, da min kone fortalte, at der ville komme en på besøg, når hun skulle ud på ærinder. Min kone holdt fast. Det er egentlig blevet ganske rart for mig at kunne tale med en anden, når min kone ikke er her.
Åge

Formål og tilbud

Vi ønsker at støtte dig og din pårørende i at blive længst muligt i eget hjem og vi ønsker at bidrage med livskvalitet for jer begge.
Vores tilbud kan dog ikke træde i stedet for en indflytning i plejebolig. Vi vurderer løbende, sammen med jer og i samråd med demenskoordinator, hvornår demensfaglig aflastning ikke længere er det bedste tilbud til jer.
Demensfaglig aflastning er dermed et midlertidigt tilbud.

Vi tilbyder et formøde hos jer, hvor vi fortæller om rammerne for tilbuddet.
Vi tilbyder statusmøder efter aftale med jer og demenskoordinator. Her taler vi om, hvordan det går samt hvorvidt dette fortsat er det rette tilbud til jer.

Vores mål for indholdet i vores tilbud til jer, er aktiviteter, nærvær og samvær som giver mening og bidrager til glæde og livskvalitet for den, vi besøger.
I er begge velkomne til at tale med os om det, som kan udfordre jer i jeres fælles hverdag.

Vi udfører ikke plejeopgaver. Vi tilbyder at gøre opmærksom på medicin, som skal tages.

Vi tilbyder besøg mellem kl. 7 - 23 alle ugens dage, dog ikke helligdage.
Besøg i weekend og aftener skal være planlagt sammen med os senest fire uger i forvejen.
Vi tilbyder besøg på op til seks timer. Har I brug for længere besøg vil besøget blive delt mellem to demensfaglige aflastere.

Nyttig viden

  • Vi tilbyder demensfaglig aflastning til dig, som er samboende med et menneske som har en demenssygdom
  • Demensfaglig aflastning foregår som udgangspunkt hjemme hos jer, men andet kan aftales
  • Demensfaglig aflastning foregår i dag- og aftentimer, samt i weekender. Kan ikke tilbydes i helligdage
  • Aften- og weekendbesøg skal aftales senest 4 uger i forvejen
  • Inden for 4 hverdage efter vi har modtaget dit ønske om aflastning, får du svar fra os
  • Et aflastningsbesøg har en varighed på op til 6 timer. I særlige tilfælde kan længere besøg aftales
  • Demensfaglig aflaster udfører ikke plejeopgaver
  • Demensfaglig aflaster sørger for sin egen forplejning
  • Aflysning af aftaler kan forekomme, ved sygdom i demensteamet
  • Demensfaglig aflastning kan tilbyde alle uges dage i tidsrummet kl. 7 - 23