Gå til hovedindhold

Jeg er pårørende

Som pårørende til en person med demens er der mange spørgsmål, om livet, hverdagen, fremtiden mv.
Vi vil gerne hjælpe og støtte dig, så I fortsat kan bevare det kendte liv længest muligt.

 • Læs op

Indhold

  De 10 tegn på demens

  Advarselstegn på begyndende demens

  1. Svækket hukommelse

  Det er normalt at glemme en aftale.
  Det er ikke normalt at glemme, hvor man er på vej hen.

  2. Besvær med at udføre velkendte opgaver
  Det er normalt at glemme at tænde for kaffemaskinen.
  Det er ikke normalt at sætte termokanden på kogepladen og tænde.

  3. Problemer med sproget
  Det er normalt at have problemer med at finde det rigtige ord indimellem.
  Det er ikke normalt helt at glemme enkelte ord eller erstatte dem med andre ord, der ikke giver mening.

  4. Manglende orientering i tid og sted
  Det er normalt at tage fejl af datoen og ikke at kunne finde vej i nye omgivelser.
  Det er ikke normalt at bytte rundt på døgnets timer, og ikke kunne finde vej i vante omgivelser.

  5. Dårlig eller nedsat dømmekraft
  Det er normalt at man glemmer sin paraply, selv om det ser ud til regn.
  Det er ikke normalt at glemme det er vinter og tage sommertøj på udendørs.

  6. Problemer med at tænke abstrakt
  Det er normalt at have problemer med at forstå meningen med et ordsprog.
  det er ikke normalt at tage ordsproget helt alvorligt.

  7. Ting forkerte steder
  Det er normalt at glemme, hvor man har lagt sine bilnøgler.
  Det er ikke normalt at lægge bilnøgler ind i køleskabet.

  8. Forandringer i humør og adfærd
  Det er normalt at blive ked af det og have en dårlig dag.
  Det er ikke normalt at have humørsvingninger der tilsyneladende opstår uden grund, fra det ene øjeblik til det andet.

  9. Ændringer i personligheden
  Det er normalt at holdninger og synspunkter ændres med årene.
  Det er ikke normalt at man ændrer sig drastisk, og måske bliver mistænksom og vred.

  10. Mangel på initiativ
  Det er normalt at man kan have en dag, hvor man ikke kan tage sig sammen til noget.
  Det er ikke normalt at være passiv hele tiden og mangle lyst og energi.

  Du kommer til Min demensguide via linket herunder:

  Min Demensguide

  Aarhus kommune tilbyder deltagelse i pårørendegrupper til pårørende til mennesker med demens.

  Formål med grupperne er at skabe en ramme for dialog, hvor fokus er hjælp til selvhjælp i forhold til:

  • At forstå og håndtere ændret adfærd hos personen med demens
  • At forstå og håndtere egne reaktioner
  • At håndtere den omsorgsrolle, man som pårørende får
  • At varetage egne behov
  • At håndtere omgivelsernes reaktioner
  • At navigere i forhold til kommunens tilbud til pårørende

  Udgangspunktet er din oplevelse af din egen situation.

  For at du kan deltage i pårørendegrupperne skal din demensramte pårørende have fået stillet en demensdiagnose.

  Man kan blive skrevet op til at deltage i en pårørendegruppe ved at kontakte DemensHjørnet. Vi vil gerne guide dig til, at du får det rette tilbud til rette tid. 

  I Demenshjørnet kan du få rådgivning ved socialrådgiver om alle de emner, der dukker op angående bolig, evt. flytning. 

  Gode råd til håndtering af NemID

  Lad være med at give dit NemID til andre – og brug ikke andres NemID. Det er ulovligt og du kan udsætte dig selv for mistanke om dokumentfalsk. Reglerne gælder også, selvom I er gift og har været det i mange år.

  Hvis dit familiemedlem er dement eller psykisk syg og ikke kan varetage egne interesser, må du sørge for at have en fuldmagt eller søge værgemål. På denne måde kan de nødvendige opgaver blive løst, uden at du opretter eller bruger den pågældendes egen NemID. Vær dog opmærksom på, at der kan være ventetider på op til 6 – 8 mdr., hvis du søger om værgemål.

  Vi kalder det uddannelse fordi målet er, at du som deltager udvikler forståelse og handleevne i en højere grad end før uddannelsen.  
  Vi sigter på at uddanne dig til at kunne agere i forhold til sygdommen og dens konsekvenser. Du vil få hjælp til at lære at bruge viden om sygdommen og til at finde nye handlemåder, som kan være med til at gøre hverdagen lettere og mindre konfliktfyldt
  Derfor taler vi om uddannelse.

  I uddannelserne har vi også fokus på, at du får viden om, hvordan du kan tage vare på egen sundhed, når en nær pårørende har en demenssygdom, og man således bliver involveret i et demensforløb. 

  Kontakt Demenshjørnet for at høre nærmere:

  Demenshjørnet

  Sidst opdateret: 28. november 2023