Dagcenteret for rehabilitering er et tilbud for hjemmeboende borgere med demens eller demenslignende symptomer.

Indsatsen er målrettet for borgere:  

  • Med demens eller demenslignende symptomer, der ikke bor i en plejebolig
  • Der har behov for en særlig indsats
  • Der har behov for særlige rammer for at kunne fungere sammen med andre
  • Der har behov der ikke kan tilgodeses i et lokalt tilbud

Hvordan finder I ud af om Dagcenteret er det rette for mig?

Det lokalcenter du, som borger er tilknyttet, vil samarbejde med dig og dine pårørende, for at finde det bedste tilbud, så din hverdag bliver bedst mulig. Hvis I sammen med lokalcenteret, og evt. andre fagpersoner, vurderer at Dagcenteret på Skovvang er det bedste tilbud for dig, så kontaktes vi. Herefter pågår endelig vurdering og visitering til dagcentret.

Hvor længe kan du komme i dagcenteret?

Hvis du visiteres til Dagcentret på Skovvang er det som udgangspunkt for en tidsbegrænset periode. I samarbejde med dig, dine pårørende og dit lokalcenter, vurderes det løbende om Dagcenteret på Skovvang bliver ved med at være det bedste tilbud for dig.