Det er en målsætning i Aarhus Kommune at personer med svær demenssygdom, som kræver en særlig demensfaglig indsats, tilbydes en plejebolig på Skovvang.

For at komme i betragtning til en bolig, skal der foregå en visitering. Ved en sådan visitering deltager der altid en demenskoordinator.
 
Leder af Skovvang bevilger og tildeler ledige boliger.