Gå til hovedindhold

DEAL

Dementia, Education, Approach, Life. Et tværnationalt europæisk forsknings- og læringsprojekt

  • Læs op

Indhold

    DemensCentrum Aarhus, MSO har i de seneste to år deltaget i et internationalt forsknings- og læringsprojekt under titlen: DEAL. Det står for: Dementia, Education, Approach, Life. Demens, uddannelse, tilgang, livet.

    Fokus for projektet har været at styrke det uddannelsesmæssige grundlag for de fagpersoner, der skal drage omsorg og pleje for personer med demens. En af de mest komplekse og udfordrende opgaver for plejepersonale. 

    Resultatet af projektet er et ny-udviklet undervisningsmateriale, der består af tekster, cases, videoer, øvelser, rollespil og quizzer til omsorgsgivere og elever/studerende.

    Sidst opdateret: 10. oktober 2023