Forglem mig ej-bænkene er et samarbejde er et samarbejde mellem fire dygtige kandidatstuderende på Oplevelsesøkonomi, Demensfællesskabet Østjylland, Magistraten for Teknik og Miljø og Demensvenlig by Aarhus. Med bænkene ønsker vi at sætte fokus på livet med demens og bænkene giver, via de påmalede citater fra personer med demens og deres pårørende, indsigt i livet med demens.

Det er muligt at se alle fem bænke på en rask gåtur. Byvandringen rundt til alle fem unikke bænke er på ca. fem kilometer og kan findes på Opdag Aarhus eller i appen Opdag Aarhus, søg ´demensbænke´- rigtig god tur!