Projektet har til formål at øge viden og bevidsthed om demens i den brede befolkning og styrke demensvenligheden ved at gøre oplevelsen af at være kognitivt udfordret i byrummet nærværende for de mange. Projektet er nyskabende i forhold til folkeoplysningen og bruger helt andre virkemidler end tidligere set. Virkemidlerne er sanseforstyrrende greb, som bringer borgerne helt tæt på hvordan livet med demens kan opleves.

Helt konkret planlægger vi at skabe et busstoppested, der er fyldt med elementer, som kan give almindelige mennesker en fornemmelse og oplevelse af, hvad det vil sige at være at være ramt af demens med et særligt fokus på påvirkninger af sanserne. Ved busstoppestedet inviteres brugerne til, med simple, men nyskabende sanseforstyrrende greb, at få en ny og anderledes forståelse af demens og hvordan sygdommen bl.a. kan påvirke diverse sanser.

Vi vil altså ikke oplyse og orientere på klassisk vis, men i stedet gøre busstoppestedet til et demensvenligt puf til stoppestedets brede skare af brugere.

For at lykkes med projektet er der samlet en gruppe relevante aktører. Først og fremmest gruppen ODIN, der består af mennesker med demens. De ved, hvad det vil sige at leve med, og gruppen har allerede gode erfaringer med at skabe nye former for formidling - bl.a. har de lavet oplysingsvideoer mv. 

Derudover samarbejdes med Midttrafik, der også er Demensambassadør i Aarhus Kommune, og Demensfællesskabet Østjylland er ligeledes samarbejdspartner. Internt i Aarhus Kommune er der deltagelse i projektet fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Og til at binde enderne sammen deltager konsulentfirmaet Gejst.

Hele projektet er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsens pulje: Ansøgningspulje til demensvenlige tiltag, herunder boformer

Følg projektet her på siden!